Актеры фильма (2020)

Rey Eremey...Gotlib
Ирина Кудашова...
Артур Новиков...
Ilia Vishnevetsky...Petyunya
Anton Sokol...Kot
Илона Арсентьева...
Tetiana Bohomaz...Vidma Hanna
Andriy Bunyaev...Sashko
Antonina Cupry...Dyrektor shkoly
Genadiy Dudchenko...Rektor shkoly
Anfisa Guyday...Nastusya
Galina Kashkovska...Kateruna
Александр Кобзарь
В титрах Oleksandr Kobzar
...Tato Petyuni
Olga Kobzar...Mama Kota
Galina Korzhikova...Vidma Daryna
Klim Kozyrev...Lom
Valentina Mukhinska...Kasyr
Kseniya Mukvich...Vchytelka literatury
Yuryi Mykvich...Govorun
Serhiy Okhonko...Tato Kota
Petro Samsonyuk...Okhorona
Nick Slobodenyuk...Biliy
Лиза Василенко
Yelyzaveta Vasylenko
...
Катерина Власенко
Katerina Vlasenko
...Vera Mikolaevna