Фильмография Chao-te Yin

Фильмография: Актер
Гатао 2: Новый король (2018)
Gatao 2: The New King
Mr. Secretary ...В титрах Jau-Der Yin
Дерзкая, испорченная и красивая (2017)
Xue guan yin
Mr. Lin ...В титрах Jau-Der Yin
Art in Love (2017)
Chen Ba
Hei he zi (2016)
Назад в 1989 (2016)
Yi nian jian
Han chan xiao ying (2014)
Water's Origin (2014)
Chen Jen-Sheng
E yue (2005)
...В титрах Zhao-de Yuin
Eryue shisi (2002)
Fancy 25 (2002)
Ночной побег (2000)
Ye ben
Lin Chung
Fei xia a da (1994)
Ahda