Актеры фильма (2019)

Сюн Огури
Shun Oguri
...Osamu Dazai
Риэ Миядзава
Rie Miyazawa
...Michiko Tsushima
Эрика Савадзири
Erika Sawajiri
...Shizuko Ota
Фуми Никайдо
Fumi Nikaido
...Tomie Yamazaki
Юдаи Тиба
Yudai Chiba
...Kaoru Ota
Тацуя Фудзивара
Tatsuya Fujiwara
...Ango Sakaguchi
Кэнго Кора
Kengo Kora
...Yukio Mishima
Рё Нарита
Ryo Narita
...Junichi Sakura
Кодзи Сэто
Koji Seto
...Harube Ima